Tillbaka till Hörslingan AB:s startsida

Akustikmätning!

Vi utför akustikmätning i lokaler och lämnar förslag på förbättrande åtgärder för att uppnå Svensk Standards rekommendationer.

En god ljudmiljö är viktig för att tillgodogöra sig undervisning och föreläsningar.

I akustikmätningen ingår mätning av: Efterklangstid, taluppfattbarhet C50, ljudnivån på fasta installationer, ljud från tekniska hjälpmedel såsom datorer och projektorer samt luftljudsisolering och belysningen.

Kontakta oss för mer information: akustik@horslingan.se