Tillbaka till Hörslingan AB:s startsida

Hörslingan AB - installation av kompletta ljudsystem, akustikmätning och service av hörapparater och slingförstärkare

Nu är vi även certiferade partners till Phonak AB för att prova ut och anpassa arbetstekniska hjälpmedel.

Vi installerar ljudutjämningssystem i skolor och föreläsningssalar.

Vi utför akustikmätning och lämnar förslag på förbättrande åtgärder.

Vi genomför audiometerkalibrering.

Installation och reparation av alla typer av hörseltekniska hjälpmedel i Skåne, både fasta och portabla.

Hörslingan AB jobbar med produkter från de ledande företagen inom hörteknik, ljud- och bildinstallation. Vi använder oss bland annat av produkter från BoEdin, Comfort Audio, GN ReSound, Septon, Monacor och Bellman & Symfon. Det är allt från slingförstärkare och hörhjälpmedel till kringutrustning så som dörrklockor, brandvarnare och telefoner. Vi har försäljning av batterier från ledande märken till era hörapparater.

Allt för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade.

Vid nyinstallationer så lämnar vi kostnadsfritt en offert.

Diskret installation i klassrum Diskret installation i kyrka